Behandlingsfilosofi

Behandlingsfilosofi

Förebygga, underhålla och självläka

Min behandlingsfilosofi kopplas samman med det Österländska tänket, så jag återger här vad den innebär: Den bygger på de flera tusen år gamla kinesiska existentiella tankarna om att förebygga, underhålla och självläka. Människan kan bli frisk och stark av sin egen inneboende självläkande förmåga, om hon bara får de rätta impulserna.

Med denna filosofi ersätter vi tron på mirakelmediciner genom att aktivera kroppens egna dolda resurser och vi förstärker det friska i kroppen, istället för att senare bekämpa sjukdomssymptom.

I kroppen finns ett system av biologiska slutna kretsar som är en mycket viktig transportmekanism vid läkning av kroppsliga problem. Med vår metod för man in livsenergi i kroppen och när denna når cellen vitaliseras cellfunktionen och därigenom påverkas de inre organen och hela den övriga kroppen. Behandlingen påskyndar och underlättar kroppens egen förmåga att läka sig själv.

I mitt "tidigare liv" verkade jag som handledare/pedagog inom arbetsrätt, organisation och ledarskap i ett 10-tal år. Min arbetsbakgrund har jag till större delen i bil-branschen, var Ombudsman i Metall innan jag sadlade om.

Diplomerad massageterapeut och massör

Genom utbildning och arbete har jag därefter blivit diplomerad massageterapeut och massör, även godkänd och framförallt Certifierad av Branschrådet Svensk Massage. Jag är ansluten till Kroppsterapeuternas Yrkesförbund.

Patient- och ansvarsförsäkring

Jag innehar patient- och ansvarsförsäkring, vilket är extra viktigt att tänka på, när du bl.a. väljer den terapeut som ska behandla dig. När jag är försäkrad - är även du försäkrad! Som försäkrad ersätts du om det mot alla eventualititer skulle hända något, det känns tryggt, eller hur! Att jag som terapeut innehar patient– och ansvarsförsäkring kan tyckas så självklar för många att de inte ens frågar om det, men faktum är att alldeles för få s.k. ”massörer” och terapeuter har det. Våga fråga! Det är ju dig det handlar om.

Låt inte vem som helst behandla dig! Välj t.ex. för massage en Certifierad Massör som är medlem i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund, så du kan känna dig säker.
Jag följer givetvis de etiska och moraliska principer vi har inom förbundet och har därmed tystnadsplikt.

En friskvårdsterapeut, enligt min mening, kopplar samman kropp, psyke och själ. Hon inser att det finns många olika orsaker som påverkar hälsa och livsstil – man kan oftast inte bara peka ut en enda orsak.