Mina behandlingar

 

Med hjälp av ett holistiskt synsätt möter jag människan där hon är, och erbjuder coachning och praktiska verktyg för en sundare livsstil. Det kan handla om floating, massage, meditation, stresshantering, detox, kost och näring, motion, mm.

Meditationer och avslappningsövningar kan ske enskilt eller i grupp. Jag erbjuder även suggestions- regressions- och tidigare liv- terapi, vilket oftast sker enskilt. Mer om detta finns längre ned på sidan.

Tillsammans bygger vi vidare på det som fungerar samt ser möjligheter till just ditt optimala liv!
Jag kan faktiskt även, rent generellt sett, hjälpa till att höja frisknärvaron och minska sjukfrånvaron på arbetsplatserna.

Jag befinner mig där kunden är!
Jag har mottagningen i min bostad på Lyckåsvägen 19 i Sandhem.
Jag kan erbjuda en del av min tid/ tjänster till att göra hembesök vid behov, samt att åka ut till företag och föreningar.

Rent praktiskt kan verksamheten dagligen se annorlunda ut, dels beroende på vem som är köpare av mina tjänster och produkter, dels beroende på att tjänsterna vävs in i varandra. Konceptet tillhandahåller t.ex. stresshanteringskurser, föreläsningar, kostrådgivning, friskvårdsdagar, detox, avslappning och massage med mera.

Uppdragen, som kan vara både för enskilda och i grupp, finns bland annat på företag, studieförbund, idrottsklubbar, träningsanläggningar/gym, motionsförbund, hälsohem och hälsokliniker - samt som t.ex. projektledare för friskvårds-projekt inom kommuner och landsting. Det blir också allt vanligare att läkare och sjukgymnaster går samman och jobbar i team med friskvårdsterapeuter. Jag riktar mig framförallt till allmänheten - och har min mottagning anpassad därefter.

- Maarit Hurri

Friskvårdsterapeut, dipl. massageterapeut, certifierad massör, hypnosterapeut, dipl. ört & näringsterapeut

Läs mer om mig och min behandlingsfilosofi:

Om Maarit ››