Frekvensterapi & Blodanalys

Frekvensterapi

“Elektricitet kan nu användas för att ta bort bakterier, virus och parasiter på minuter, inte dagar eller veckor som antibiotika kräver. Det är säkert och utan bieffekter och stör inte andra behandlingar som pågår.”
- Dr. Hulda Clark - The Cure for all Diseases

Frekvenser - 2000-talets behandlingsform!

Allt levande har en egen specifik frekvens och det är detta som gör det möjligt att hitta t.ex. en viss parasit och att sedan behandla densamma med frekvensterapi. Denna terapiform är baserad på välkända forsknings- och behandlingsresultat av R.R. Rife och Dr. H.R. Clark. De anser att det inte finns några kroniska sjukdomstillstånd!

Tekniken upptäcktes faktiskt tidigt 1900-tal av läkaren Royal Rife, medans den senare utvecklingen får vi tillskriva Dr. Hulda Clark och f.d. Sovjetunionen. Bl.a. används frekvensteknik och bioresonans i ryska rymdforskningen, eftersom kosmonauternas hälsa måste kunna behandlas utan tillgång till läkare och mediciner. 

Enligt Hulda Clark så är orsaken till våra sjukdomar bland annat att kroppen är belastad av mögel, bakterier, virus, parasiter, maskar och tungmetaller. Dr. Clark har gjort ett fantastiskt arbete med att hitta alla dessa specifika frekvenser för mer än 250 olika mikroorganismer, samt utarbetat en speciell teknik för att scanna kroppen och identifiera vad den är belastad av.

Hur fungerar en scanning/ behandling med frekvenser?

Vi gör först en till flera olika scanningar och ser bl.a. vilka obalanser o/e mikrober som belastar din kropp. Därefter gör vi tillsammans upp en behandlingsplan. Som ansvarskännande terapeut vill jag gärna inleda alla klientrelationer med tarm- och kroppsrening för att rena och rensa från slagg, "oönskade invånare", tungmetaller och gifter. De flesta läkningsprocesser kräver två logiska steg: Rena & avgifta - med andra ord: Ta hand om läget och sluta förvärra det! Vi ökar därmed mottagligheten för näring och eliminerar ett mycket vanligt terapihinder. En ren kropp är mycket lättare att behandla. Detta kan ske genom elektrolytisk Detox samt t.ex. örtmedicin, d.v.s. inte oftast genom direkt behandling med frekvensterapi, såtillvida det inte rör sig om bl.a. bandmask o/e Borrelia.

Var vänlig och läs skillnad mellan F-scan och Frekvensanalys FA:01. 

Behandling med frekvensterapi F-scan

Du sitter med elektroder, oftast hållandes dessa i händerna, varvid svaga elektriska impulser motsvarande de frekvenser mikroorganismerna har leds genom kroppen. Valda frekvenser leds i normalfallet genom kroppen under vardera tre minuter. Detta skapar en resonans med mikroorganismen som spricker och dör. Jämför detta med ett kristallglas som spricker när dess ton träffas! Om låga frekvenser används kan du känna flödet av de elektriska impulserna där elektroderna är.

Detta kan inte skada dig eftersom apparaten inte kan generera högre spänning än max 12 volt. Vi kan justera signalnivån till en komfortabel nivå som passar just dig!

Behandlingsperioden beror på det resultat scanningen visar, samt individuella skillnader på hur snabbt man svarar på behandling. Terapeuten avgör hur långa och hur frekventa behandlingar som behövs. Klienten ska alltid vara delaktig i behandlingen och ta sitt ansvar för ett lyckat och bestående resultat.

Frekvensterapi rekommenderas inte till följande:

Behandlingen rekommenderas inte gravida, ej heller till de som har pacemaker, eller andra med elektricitet fungerande inplantat.

Skillnad mellan F-scan Touch & FA:01

Jag använder mig av flera frekvensanalysapparater, varav bl.a:

F-Scan Touch, en elektronisk apparat som sänder svaga elektriska impulser genom kroppen. F-Scans mycket exakta frekvenser med dess specifika vågformer kan både scanna och behandla mikroorganismer, d.v.s. mögel, bakterier, virus, parasiter, maskar och tungmetaller. Frekvenserna stimulerar och stärker också kroppens immunsystem och kan även förbättra funktionen hos kroppens organ.

Frekvensanalysen FA:01 scannar (men behandlar inte) igenom status på din kropp i ca 30 olika rapporter. Över 180 mätvärden anges totalt då varje rapport kan innehålla mellan 4 till 19 värden i varje. Du får mätresultat på organ, dess funktion och hur de arbetar m.m., men även på näringsämnen såsom vitaminer, mineraler, coenzym och aminosyror. Analysen ger även en utförlig sammanfattande rapport om vad just du behöver göra för att förändra ditt nuvarande liv.

Frekvensterapi fungerar utmärkt som komplement till andra mätmetoder och behandlingar. Genom att samla in så mycket information som möjligt är det lättare att rekommendera rätt behandling.

Läs mer om frekvenser på:
http://www.royal-rife.com
http://www.huldaclark.com
http://www.thelifetree.com/gallery.htm 

Priser och information

Prisinformation:

F-scan

250 kr för en enstaka uppföljande scanning med F-scan.  
950 kr för samtliga grundscanningar och analyser. Med behandlings-förslag/rekommendationer.

Behandling: 950 kr/timme.

Grundscanningar & analyser tar ungefär 1,5 till 2 timmar. Likaså ev. frekvensterapibehandling.

Frekvensanalys FA:01

950 kr scanning & analys. Tidsåtgång ca 60 minuter.

Kombi F-scan & FA:01 scanningsanalyser, samtal & behandlingsrekommendationer under ca 2,5-3 timmar: 1.695 kr.

Behandla dig själv med F-Scan Compact

För dig som behöver många behandlingar under lång tid och vill påskynda behandlingen, eller bor långt från din terapeut, finns nu F-Scan Compact att köpa! Du kan enkelt behandla dig själv och familjen!

Apparaten är liten och behändig, lätt att ta med på resan, endast 105 x 66 x 19 mm och drivs med ett laddningsbart batteri. Den innehåller 350 olika förinställda behandlingsprogram för olika besvär samt upp till 10 individuella program som din terapeut kan lägga in efter scanningsresultat. Laddare ingår.
Ord.pris 8 850 kr.

Torrblodsanalys DBA (Dried Blood Analysis)

DBA – Torrblodsanalys. En vägkarta för en förebyggande hälsovård.

En blodanalys består av ett stick i fingret. Blodet appliceras på ett objektsglas och får torka (koagulera), sedan analyseras det i mikroskop.

När blodprovet analyserats så görs en genomgång av resultatet och en rekommendation om vad som kan göras för att rätta till eventuella obalanser. Det kan vara råd om motion, kost, massage med mera, samt vilka eventuella tillskott som rekommenderas.

Vad tittar vi på i blodanalysen?

Avvikelser visar sig som olika tecken i det koagulerade blodet.

  • Fria Radikaler.
  • Mineralobalanser.
  • Störningar i matsmältningen, näringsupptaget & kroppens reningsfunktioner.
  • Näringsobalanser.
  • Förekomst av stresshormoner.

Det finns även en del andra fenomen vi tittar efter i blodanalysen. Stor vikt läggs på syra/basbalansen.
Undersökningen & behandlingen är inte en ersättning för läkarvård men ger värdefull information om hur kroppens biokemi fungerar. Rätt använt ger det en bra förutsättning för att kunna hålla dig frisk och understödja en läkeprocess.

Vetenskaplig bakgrund & historik

Enderleins analysmetodik
Analys av koagulerat blod såg dagens ljus i Tyskland under 1920-talet. Tyska forskare och framförallt nobelpristagaren Dr. Gunther Enderlein (1872-1968) såg samband mellan avvikelser av kroppens biokemiska sammansättning och mönster i koagulerat/torkat blod. Inspirerad av den franske biologen Antoine Bechamp (1816-1908) utvecklade han en specifik bakterielära, pleomorfismen, vilket var en av grundstenarna för etablerandet av det som kom att kallas för Enderleins blodanalysmetodik.
När blodet möter luften sker en process i 12 steg som är beroende av olika näringsämnen såsom vitaminer, mineraler, proteiner i en kemisk reaktion.
Emellertid tog nazisterna makten i Tyskland under 1930-talet och störtade in världen i det Andra världskriget. Detta medförde att den tyska forskningen slogs sönder och samman under kriget och hans metodik föll till stora delar i glömska.

Bradford och HBA-metodiken
Under 1930-talet kom den amerikanske chefskirurgen i Massachusetts General Hospital, Dr. Bowlen, i kontakt med Enderlein och introducerade metodiken i USA.

Det var emellertid först på 1970-talet som torrblodanalysen tog fart i USA. Den amerikanske läkaren Dr. Robert Bradford vidareutvecklade metodiken och kom att kalla den för oxidolgi. Under benämningen HLB-metodiken etablerades denna
analysform i USA under 1970-80-talet. Robert Bradford publicerade så småningom även boken Oxidolgy (1985) vari han beskriver metodiken grundligt. Numera driver han Bradford Research Institute i USA med forskning, utbildning och patient-mottagning som huvudverksamhet.

En av hans elever är kanadensaren Dr. Robert Young som i dag är en av de mer kända auktoriteterna bakom metodiken i USA. Han etablerade så småningom The PH Miracle konceptet i USA. Metodiken används i dag i större omfattning i USA, Australien, Nya Zeeland, Kina, Japan och vissa delar av Europa.

Metodiken i Sverige
Under 1980-talet etablerades metodiken i Sverige av den amerikanske läkaren Hamilton. Under denna tid började professor Per Arne Öckerman i Göteborg använda denna metod på sina patienter. Han vidareutvecklade metoden genom att skapa ett sätt att mer detaljerat beräkna värden av det som kallas för Oxidativ stress. Sedan gavs boken Den Nya Medicinen ut i vilket han sammanfattar metodiken ur ett kliniskt perspektiv.

Jorda och balansera dig med frekvenser

Jordningslakan

 

PH-balanserat & joniserat vatten

Bionic Band

Bionic Band

En fantastisk möjlighet att skydda och vårda din kropp dygnet runt! Perfect World Solution, Phoenix Arizona, USA har utvecklat en helt ny teknologi, Proton Alignment Resonance Technology ™ (P.A.R.T) som vi alla nu kan ta del utav i Bionic Band ™ produkter. Ny teknologi, gammal vetenskap. Albert Einsteins berömda formel E = mc2, beskrev matematiskt hur materian inte är något annat än en form av energi, och att all energi vibrerar.

P.A.R.T. skapar balans

Dina celler och biljoner protoner i kroppen påverkas på cellulär subatomnivå av att du konsekvent blir bombarderad med tusentals olika frekvenser från sådant såsom mobiltelefoner, datorer och dess skärmar, kraftledningar, radio- och TV-stationer m.m. Listan kan göras lång.

Vissa frekvenser kan göra dig trött, svag och obalanserad

Dessa frekvenser kan göra så att du känner dig trött, svag och obalanserad eftersom när protonerna, som fungerar som ett litet gyroskop, responderar på olika frekvenser samtidigt börjar snurra i olika riktningar. Vid obalans kan de även krocka med och strida mot varandra, vilket slösar mycket av din cellenergi. Teknologin i Bionic Band ™ och dess produkter är "Proton Alignment Resonance Technology". ”A state of the art”- system anpassar alla protonerna i Bionic Bands ™ produkter för att snurra eller resonansvibrera likadant.

Balans är det första som påverkas när du bär en av Bionic Bands ™ produkter. När det laddade materialet i Bionic Band ™ är i nära kontakt med din hud, kommer en enda frekvens att ta över alla andra frekvenser och räta upp protonlinjerna så att alla protoner i kroppen imiterar protonerna i det laddade materialet. Detta bidrar till att varje proton i varje cell i kroppen kommer att arbeta tillsammans som ett team. Enkelt uttryckt är Bionic Bands ™ produkter i grunden en "stämgaffel" som vid användning sänder en viss frekvens i hela kroppen och gör att dina celler vibrerar med samma frekvens. Detta kallas också för "sympatisk resonans".

tl_files/Rotmapp/Artikelbilder/bionicband.gif

Världens bästa friidrottare använder Bionic band!

Självklart är Bionic Band inte en produkt enbart för idrottare utan alla - ung som gammal! Men stolta kan vi ändå säga att många av världens främsta idrottare använder Bionic Band! Här nedan nämns några av dem;

Bershawn Jackson (400 meter häck, OS brons)
Angelo Taylor (400 meter häck, OS guld 2 gånger)
David Oliver (110 m häck, OS brons)
Terrence Tramell (110 m häck, OS silver)
Bridget Foster (100 m häck, VM guld)
Delloreen London (100 m häck, VM brons)
Andreas Thorkildsen (Spjut, OS guld, VM guld, EM guld)
Philips Idowu (Tresteg, OS silver)

Vilket band ska jag välja?

Bionic Band™ Original

Originalbandet som vi kan bära dygnet runt har en frekvens på 7 - 9 Hz, vilket är jordens frekvens som vi var skapta till att följa från början. Du som bär Bionic Band™ Original kommer att känna en ökad balans, styrka och energi, se själv här! Vi rekommenderar originalet till alla personer som vill uppnå ett bättre välbefinnande och få ut mer av dagen. Ska användas dagligen, även vid nattsömn, för bäst effekt. Bionic Band ™

Original består av en liten bit laddat kirurgiskt stål insydd i ett mjukt kardborreband. Laddningen i Bionic Band ™ Original har en garantitid på 25 år. 
Ord.pris: 595,00 kronor

Bionic Band™ Sport

Sportbandet är framtaget för den aktive. Bärare av denna kommer känna en ökad balans, styrka och energi. Vi rekommenderar Bionic Band™ Sport till personer som vill uppnå ett bättre välbefinnande och som har ett högt tempo, tränar och idrottar mycket. Detta hjälper dig att få ut mer av din träning eller idrott då Bionic Band™ Sport ger dig en extra energikick. Bandet ska användas dagligen för bäst effekt, dock ej 24 timmar om dygnet eller när du ska sova då du inte kommer ner i djupsömn. Bionic Band™ Sport har en frekvens på 10-14 Hz och består av laddat mineraliserat silikon. Denna laddning har en garantitid på 1 år.
Ord.pris: 295,00 kronor

Bionic Bands produkter försäkrar att din energi vibrerar som det var tänkt, som användare av produkterna kan du känna en skillnad i din styrka, din balans och din energi. Många som använder Bionic Band kan berätta om olika hälsoeffekter, men det är inget vi kan lova. När cellerna får hjälp att fungera bättre så är det kanske inte så konstigt att vi mår bättre och att små under kan ske... Men det får du berätta för oss. I Sverige får vi enligt svensk lag aldrig påstå några som helst medicinska effekter med hälsoprodukter. Det gör vi inte heller! Testa och upplev själv. Testa på din hund, häst eller katt. De ljuger inte och har ingen placeboeffekt. 30 dagars nöjd kund garanti.

Vill du veta mer? Läs mer här!

Beställning och köp sker i min butik i Jönköping. Mejla om du bor långt ifrån, jag skickar enstaka band fraktfritt! Vi söker många fler nya distributörer! Efterfrågan ökar hela tiden! Kontakta mig.